fbpx
22 October 2019

Bakit Mas Mainam Para sa Mga Domestic Helpers na Magbukas ng Bank Account?

Marami sa mga baguhang domestic helper sa Hong Kong ang hindi pa nakakapagbukas ng sariling bank account, kaya ang sweldo, madalas, ay cash lang na inaabot ng amo. Pero kung iisipin natin ng mabuti, mas marami talaga ang benepisyo para sa mga domestic helper, kung magbubukas kayo ng sariling bank account.