fbpx
22 October 2019

Why It’s Better to Have Your Domestic Helper Open a Bank Account?

In Hong Kong, it’s not a requirement for employers to pay their helpers using a secure bank account. However, setting up your domestic helper’s personal bank account can save you a ton of time and your helper’s money. Keep track of salary transactions Salary-related disputes can be quite complicated to handle. It’s better to be…

22 October 2019

Bakit Mas Mainam Para sa Mga Domestic Helpers na Magbukas ng Bank Account?

Marami sa mga baguhang domestic helper sa Hong Kong ang hindi pa nakakapagbukas ng sariling bank account, kaya ang sweldo, madalas, ay cash lang na inaabot ng amo. Pero kung iisipin natin ng mabuti, mas marami talaga ang benepisyo para sa mga domestic helper, kung magbubukas kayo ng sariling bank account.